W sprawie Szkoły Podstawowej Wspierania Rozwoju Dziecka

Przyłączamy się do demonstracji CHLEBA ZAMIAST IGRZYSK, ponieważ sprzeciwiamy się polityce generującej nierówności społeczne oraz prowadzającej do wypychania poza margines chorych, niepełnosprawnych, ubogich i innych grup społecznych znajdujących się w ciężkim położeniu.

Prowadząc Szkołę Podstawową Wspierania Rozwoju, każdego dnia manifestujemy przeciwko bezduszności urzędników i traktowaniu dzieci z problemami jak kłopotu, którego należy się pozbyć. Naszymi działaniami staramy się zwrócić uwagę na to, jak ważne jest zagwarantowanie dzieciom odpowiedniego wsparcia na etapie podstawówki. Wielu młodym ludziom można bowiem pomóc i zapobiec ich społecznemu wykluczeniu. Możemy przeciwdziałać zapełnianiu ośrodków szkolno – wychowawczych i poprawczaków! Dlatego praca z dziećmi wymagającymi dodatkowej uwagi powinna zostać uznana za priorytet i odpowiednio dofinansowana. Tymczasem obecna polityka władz prowadzi do ograniczenia naszej działalności zamiast wspomagać jej rozwój. Uważamy, że obcinanie środków na takie cele jest pozbawione rozsądku i krótkowzroczne.

* * *

Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju jest szkołą o charakterze  terapeutycznym. Przeznaczona jest dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Pomysł jej utworzenia zrodził się wiele lat temu. W wyniku pracy w różnych szkołach, jak i indywidualnej pracy z uczniem stwierdziliśmy, że w każdej klasie jest jedno lub więcej dzieci, które na skutek swoich dysfunkcji lub deficytów rozwojowych nie są w stanie odnaleźć się w dużej klasie, w systemie klasowo- lekcyjnym. Dzieci te na ogół pozostają na marginesie życia klasowego, przekonując się każdego dnia o swojej mniejszej wartości. Narasta w nich frustracja, czasem agresja, czasami całkowicie wycofują się z życia klasy. Niezgoda na taki stan stała się bezpośrednim powodem utworzenia w 2004 roku Szkoły Podstawowej Wspierania Rozwoju.

Jesteśmy placówką o uprawnieniach szkoły publicznej, co oznacza, że szkoła realizuje podstawę programową szkoły podstawowej i wydaje zwykłe świadectwa szkolne. Praktycznie oznacza to również, że nie ma problemu aby dziecko uczące się w naszej placówce np. w klasach I-III, poszło do klasy IV do swojej szkoły rejonowej i tam kontynuowało edukację.

Co zatem odróżnia nas od innych szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych)?

Po pierwsze, zgodnie ze statutem szkoły, każda klasa liczy do 10 osób, a na każdej lekcji jest nauczyciel prowadzący i wspomagający. Taka organizacja toku nauczania pomaga dzieciom z deficytem uwagi, które w praktyce potrzebują na lekcji ciągłego wsparcia i nieustannej kontroli tego co robią. W przeciwnym razie „wyłączają się” z lekcji  i cała praca dydaktyczna, z  konieczności spada na dom. Dla każdego dziecka, we współpracy z rodzicami, zespół złożony z nauczycieli i terapeutów pracujących w Szkole Podstawowej Wspierania Rozwoju układa tzw. IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny). Jest on podstawą pracy z dzieckiem i cosemestralnej oceny efektów pracy pedagogów. Podstawą do napisania programu jest Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego i zawarte w nim zalecenia specjalistów dotyczące  możliwości każdego ucznia. Na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego tworzymy też dostosowania programu do indywidualnych możliwości każdego dziecka.

Po drugie wszystkie terapie zalecane w Orzeczeniu o Potrzebie Kształcenia Specjalnego odbywają się na terenie szkoły i są wpisane w całodzienny plan lekcji. Oznacza to dla rodziców, że nie muszą oni poszukiwać dodatkowych zajęć i wozić dzieci na takie zajęcia po południu, kiedy są one już zmęczone, co znacznie obniża efekty pracy dydaktycznej. Dodatkowym plusem takiego rozwiązania jest pełna współpraca pomiędzy nauczycielami i terapeutami. Z jednej strony nauczyciele mają informację od terapeutów na temat możliwości, słabych i mocnych stron dziecka, z drugiej zaś terapeuci wiedzą jak dziecko funkcjonuje na lekcjach i w jakim zakresie terapeuta powinien wesprzeć ucznia. Współpraca tych dwóch grup specjalistów jest nie do przecenienia. W Szkole Podstawowej  Wspierania Rozwoju uczniowie mają zajęcia indywidualne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, integracji sensorycznej) oraz grupowe (socjoterapia, artterapia, warsztaty psychologiczne, zajęcia małej motoryki i ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherbone). Ponieważ od dwóch lat przybywa nam wysokofunkcjonujących dzieci autystycznych, w roku szkolnym 2012/13 planujemy dla nich zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych.

Obecnie w całej szkole uczy się 67 dzieci klasach I-VI. Większość z nich ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla wielu z nich jest to druga lub trzecia placówka.

Naszym zdaniem w każdej szkole podstawowej każdy uczeń powinien otrzymać taką pomoc, która umożliwi mu wykorzystanie w pełni swojego potencjału intelektualnego oraz zbuduje w nim poczucie własnej wartości. Od rodziców naszych uczniów wiemy, że często tak nie jest.   Wynika to m.in z tego, że w klasach jest za dużo dzieci i najlepszy nawet nauczyciel nie jest w stanie podejść indywidualnie do każdego z 20-25 uczniów, których uczy. Tym bardziej niepokojąco brzmią informacje o zamykaniu małych szkół i łączeniu ich w większe.

Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju jest placówką niepubliczną. Organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka, której jedyną działalnością jest prowadzenie szkoły. Dla rodziców szkoła jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNA, co sprawia, że w przeciwieństwie do innych szkół niepublicznych, jest szeroko dostępna dla dzieci z rodzin o niskich dochodach. Wielu naszych uczniów korzysta z dofinansowania obiadów przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju utrzymuje się z subwencji oświatowej, która idzie do szkoły za każdym uczniem oraz darowizn od osób fizycznych i nieustannie boryka się z trudnościami finansowymi.

Pomimo, że szkoła wypełnia ogromną lukę w systemie edukacyjnym i zapewnia edukację i terapię dzieciom z zaburzeniami i deficytami rozwoju, nie otrzymuje żadnej dodatkowej pomocy. Budynek, w którym mieści się szkoła, należy do miasta, ale pomimo składanych obietnic nie przyznano szkole żadnych ulg.  Wręcz przeciwnie, od września 2011 roku ZGN podniósł czynsz o 30%, a w styczniu 2012 roku o kolejne 5%.

Nie godzimy się na szukanie oszczędności kosztem najbardziej potrzebujących. Razem możemy więcej!

 Magdalena Zawadzka, dyrektorka szkoły oraz kadra Szkoły Podstawowej Wspierania Rozwoju


Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s