Category Archives: dlaczego protestujemy

Korolczuk: Error2012. Polemika z Michałem Zygmuntem

Elżbieta Korolczuk

Pełną banałów i przekłamań, polemikę Michała Zygmunta z inicjatywą Chleba Zamiast Igrzysk można streścić w kilku punktach. Czytaj dalej

Reklamy

Stanowisko redakcji Praktyki Teoretycznej w kwestii demonstracji Chleba zamiast igrzysk

Dziś, w dniu inauguracji polsko-ukraińskich piłkarskich Mistrzostw Europy 2012, rzeczywistością stało się wiele społecznych i ekonomicznych zagrożeń, przeczuwanych już w momencie wyboru Polski na organizatora tej imprezy. Mierzyć się z nimi teraz muszą nie tylko mieszkańcy miast-gospodarzy Euro 2012, ale wszyscy obywatele i obywatelki ponoszący koszty piłkarskiej fiesty. Mariaż państwa, podporządkowanych mu władz lokalnych i globalnego kapitału w trakcie dokonywania ogromnych transferów od biednych do bogatych odsłonił swoje prawdziwe oblicze, a widmo stanowczej polityki zaciskania pasa zaczęło krążyć nad budżetami „dumnych miast gospodarzy”. Czytaj dalej

Oświadczenie ws rozebrania i zasłonięcia banerami palmy na Al. Jerozolimskich

Jako autorka projektu „Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich” biorę na siebie współodpowiedzialność za akcję zdjęcia liści z palmy w imię protestu przeciwko polityce władz Warszawy. Palma jest symbolem tego, czego zabrakło w wizji władz tego miasta – czyli dobra wspólnego, którego podstawą jest dialog ze społeczeństwem. Dziesięcioletnia historia projektu jest nieustającym zaproszeniem do owego dialogu, który zakończył się fiaskiem. Arogancja i lekceważenie głosu organizacji pozarządowych, instytucji kultury i głosu ludzi oraz kompletne niezrozumienie znaczenia kultury w budowaniu wspólnoty doprowadziło do sytuacji, w której bez porozumienia z kimkolwiek wykorzystuje się projekt „Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich” do nielegalnej z punktu widzenia praw autorskich promocji Euro 2012. Protestuję przeciwko takiemu stanowi rzeczy.

I raz jeszcze podkreślam: „Tak wygląda świat bez sztuki”.

Joanna Rajkowska Czytaj dalej

Stowarzyszenie Kobiet Konsola – Stanowisko

Zgadzamy się ze stanowiskiem Komitetu Organizacyjnego demonstracji „Chleba Zamiast Igrzysk” w kwestii antyspołecznej polityki miasta i państwa w kontekście organizacji imprezy sportowej EURO 2012. Stanowczo sprzeciwiamy się finansowaniu imprez sportowych kosztem obcinania wydatków na realizację podstawowych potrzeb socjalnych, kultury oraz edukacji. Czytaj dalej

Stanowisko (ua)

Організація Євро 2012 в Польщі повинна була посприяти розвитку польських міст. Влада стверджувала, що у зв’язку з чемпіонатом наступит розвиток малого підприємництва, інфраструктури, туризму і спорту, а також підвищення ролі Польщі на міжнародній арені. Блага, які мали стати результатом проведення чемпіонату, зрівнювали з тими, які слідували за реалізацією повоєнного Плану Маршалла. Всі ці аргументи, повторювані ЗМІ, були потрібні для того, щоб забезпечити змаганням суспільну підтримку і приховати реальні витрати на них. Czytaj dalej

Stanowisko (de)

Brot statt Spiele!

Im Juni und Juli 2012 wird Polen Gastgeber der Europameisterschaft sein. Die Organisation der Meisterschaft wurde uns als Entwicklungsmöglichkeit für polnische Städte verkauft. Die Autoritäten versuchen uns zu überzeugen, dass aufgrund der Euro2012 kleine Geschäfte, Infrastruktur, Tourismus und Sport sich entwickeln würden, und Polen internationalen Respekt gewinnen würde. Czytaj dalej

Feministyczna Akcja Krytyczna – stanowisko

Feministyczna Akcja Krytyczna (FAK!) narodziła się z gniewu spowodowanego polityką prowadzoną przez władze Wrocławia. Już rok temu dostrzegałyśmy problem zadłużenia naszego miasta wynikający z megalomani inwestycyjnej oraz związane z tym obcinanie wydatków na edukację i sferę zabezpieczeń socjalnych. Czytaj dalej