Tag Archives: Budżet

Kryzys na miarę naszych możliwości

Krzysztof Król

W kwietniu 2007 r. Polska i Ukraina zostały wytypowane do zorganizowania Euro 2012. Decyzja UEFA wywołała powszechną euforię wśród polskiej klasy politycznej. W kolejnych latach stała się ona pretekstem do miliardowych wydatków na przedsięwzięcia przynoszące zyski nielicznym grupom inwestorów. Przez ten czas hasło Euro 2012, służy ograniczaniu wszelkiej dyskusji nad zasadnością i konsekwencjami niespotykanych dotąd wydatków przeznaczonych na trzytygodniową imprezę sportową. Czytaj dalej

Reklamy

Czy budżet ma płeć?

Na współczesne przemiany gospodarcze składa się m.in. prywatyzacja i komercjalizacja usług publicznych. Polegają one na przenoszeniu usług, zwłaszcza opiekuńczych i edukacyjnych, do sektora prywatnego lub sfery nieodpłatnej pracy domowej/opiekuńczej. W obu tych obszarach większość pracy jest wykonywana przez kobiety. Czytaj dalej

Dlaczego chcemy budżetu partycypacyjnego?

Wrocławską politykę miejską zdominowały wizjonerskie i spektakularne inwestycje, które nie odzwierciedlają prawdziwych potrzeb mieszkańców. Przedszkola i żłobki przegrywają ze stadionami. Wychodzimy z założenia, że należy odwrócić tradycyjne podejście do ekonomii, w którym budowa stadionu traktowana jest jako inwestycja, a budowa przedszkola to koszt ujęty w miejskim budżecie. W perspektywie długofalowej, to właśnie przedszkola i żłobki stanowią dobrą inwestycję, która wpływa na trwały i silny rozwój całej społeczności lokalnej. Czytaj dalej

Budżet i co dalej? Kryzys miasta i protesty społeczne

Cezary Krysiński

Nie ulega wątpliwości, iż w Poznaniu od lat nie mieliśmy do czynienia z tak napiętą sytuacją społeczną, a wiele wskazuje na to, że to dopiero początek. W ostatnich miesiącach coraz bardziej zaogniają się stosunki pomiędzy władzami miasta a jego mieszkańcami. Po rozpoczęciu przez pracownice miejskich żłobków batalii o poprawę warunków pracy i świadczonych usług, wybuchł konflikt związany z likwidacją poznańskich gimnazjów. Do tego dochodzi niechciana przez pracowników prywatyzacja MPGM. W tle występuje wciąż nierozwiązana kwestia mieszkaniową z realizowanymi masowymi eksmisjami z mieszkań komunalnych (co w wielu przypadkach oznacza eksmisje na bruk) i zasiedleniem kontenerowego getta. Na horyzoncie pojawiają się podwyżki biletów MPK i na razie częściowa prywatyzacja tego przedsiębiorstwa wraz z groźbą strajku zapowiadanego w tym przedsiębiorstwie przez związki zawodowe. Czytaj dalej