Tag Archives: polityka lokalna

Miasto to nie firma. Co to faktycznie oznacza?

Krzysztof Król

Teoretycznie polskie miasta są zarządzane przez wspólnoty samorządowe. Teoretycznie jesteśmy ich równoprawnymi uczestnikami. Teoretycznie instytucje samorządowe i zarządzający nimi ludzie służą zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. Praktyka naszego życia w mieście jednak odbiega od tych teoretycznych założeń. Komunały na temat samorządności, tak często powtarzane przez władze, są sprzeczne z prowadzoną przez nie polityką. Jej wytyczne sprowadzają się do tego, aby miasta działały jak firmy. Czytaj dalej

Reklamy

Kryzys w mieście-firmie

Jarosław Urbański

Załamanie zbliża się do nas wielkimi krokami. Dotychczasowy system trzeszczy w szwach. Minimum od 2008 trwa ekonomiczny kryzys, któremu towarzyszą gwałtowne wystąpienia społeczne na całym świecie, w tym Europie. Retoryka naszych władz zmieniła się. Dotąd mówiono, iż „kryzys Polskę ominął”, dziś twierdzi się, że „przechodzi ona go najłagodniej”. Ani jedno, ani drugie stwierdzenie nie jest prawdą. Możemy się spodziewać głębokiej zapaści i gwałtownych społecznych wystąpień. Być może najbardziej zapalnym dziś punktem konfliktu nie będą wybrane branże gospodarki, których pracownicy zwykli wylegać na ulice i strajkować w zakładach, ale miasta. Budżety samorządów lokalnych, zwłaszcza dużych miast, są zrujnowane. Czekają nas podwyżki cen usług komunalnych, „zaciskanie pasa” w sferze socjalnej, zaległości w wypłatach dla nauczycieli, urzędników i strażników miejskich. Czytaj dalej

Rada Miasta Poznania – kto tu rządzi i ile na tym zarabia?

Stanisław Krastowicz

Rada miasta reprezentuje wszystkich jego mieszkańców? Z całą pewnością tak nie jest. Mechanizm demokracji przedstawicielskiej, gdy tylko zechcemy się jemu bliżej przyjrzeć, zawodzi. Skład społeczny rady miasta nie odzwierciedla zróżnicowania społeczno-ekonomicznego mieszkańców Poznania, nie gwarantuje obrony wszystkich ich interesów, a raczej dowodzi klasowego i elitarnego jej charakteru. Czytaj dalej

Wiceprezydent Hinc odchodzi. Jedna głowa to za mało!

Jarosław Urbański

Wiceprezydent Sławomir Hinc, o którego ustąpieniu za stanowiska mówi się od wielu dni, dziś ma złożyć dymisję. Nie ulega wątpliwości, że to efekt żądań podnoszonych przez wiele środowisk. Pierwszy głos w tej sprawie padł po sporze Hinca z Ewą Wójciak, dyrektorką Teatru Ósmego Dnia. Wobec nasilającego się konfliktu władz miasta z animatorami kultury, notowania wiceprezydenta ustawicznie spadały. Ostatecznie protesty przeciw projektowi likwidacji gimnazjów, za który był odpowiedzialny Hinc, pogrążyła tego polityka. Czytaj dalej